Deti

Deti sú správnou investíciou

Vďaka vám a vášmu sporeniu, môžu mať vaše deti jednoduchší štart do budúcnosti. Človek dokáže predvídať rôzne životné situácie a tak je prirodzené, že má potrebu odložiť si pre rôzne potreby. Rovnako je to s deťmi. Tie budú mať totiž po dosiahnutí plnoletosti zvýšené výdavky na štúdium alebo na riešenie prvého vlastného bývania. Je dobré myslieť na tieto financie už dnes. Sporením získate istotu nie len pre deti, ale aj pre seba. Takto sa budú môcť pohodlne osamostatniť.

Využite naše služby a zabezpečte svoje deti

Financovanie štúdia

Štúdium predstavuje jednu z najdôležitejších etáp v živote vašich ratolestí. Je to obdobie osobného aj intelektuálneho rastu. Je dobré vytvoriť študentom prostredie bez stresu navyše.

Sú to práve vaše financie, ktorými získate istotu pre seba ale aj pre vaše deti. Preto je prirodzené uvažovať nad tým včas. Je potrebné podporovať štúdium detí a ich cesty za snami a túžbami. S finančnou podporou od vás, rodičov, to pôjde jednoduchšie.

Štart do života

Mladí ľudia sa v súčasnosti túžia osamostatniť už počas štúdia na vysokej škole alebo krátko po jej ukončení.  Vďaka vašej podpore môžu získať finančnú istotu pri vyberaní a zariaďovaní ich prvého príbytku. Vaše financie pomôžu uskutočniť mladým ľuďom silný a stabilný štart do života.