Dôchodok

Prečo šetriť na dôchodok, čo najskôr?

Nad zabezpečením sa na starobu uvažuje v súčasnosti čoraz viac ľudí. Ide o veľmi dôležité finančné plánovanie. Ak si chcete v starobe udržať životný štandard z obdobia produktívneho veku, je dobré spoľahnúť sa na seba a pripraviť sa na život na dôchodku už teraz. Naši odborníci nájdu, analýzou vašich príjmov a výdavkov, to najlepšie riešenie. Zároveň vám vysvetlíme všetky potrebné informácie týkajúce sa šetrenia.

Ako funguje dôchodkové sporenie u nás?

1. pilier

Tento priebežný dôchodkový pilier reprezentuje Sociálna poisťovňa. Zahŕňa pracujúcich v aktívnom veku a ich zamestnávateľov. Tí platia povinne z každej mzdy odvody. Peniaze sú použité na vyplácanie dôchodkov.

2. pilier

Súkromný, kapitalizačný alebo sporivý pilier. Časť odvodov ide na váš osobný dôchodkový účet, vo vami vybranej dôchodkovej správcovskej spoločnosti. Celková výška odvodov sa nemení ale delí medzi 1. a 2. pilier.

3. pilier

Dôchodok si môžete zabezpečiť aj v doplnkových dôchodkových spoločnostiach. Prispievanie je dobrovoľné a daňovo zvýhodnené štátom. Zo svojej mzdy platíte čiastku podľa vlastného uváženia. Prispieva aj zamestnávateľ.