Čo nás čaká?


Otázka dôchodku je v dnešnej dobe často prepieraná. Či už prostredníctvom médií alebo u samotných klientov, neistota dôchodku od štátu je čím ďalej badateľnejšia a núti nás zamýšľať sa nad dôchodkom už teraz, pokiaľ nechcete o svoj zaužívaný životný štandard prísť. Zabudnime teda na zastaralé myšlienky typu : mňa sa dôchodok ešte netýka, nato mám ešte čas, nemám si z čoho odložiť, je to zbytočnosť, aj tak sa dôchodku nedožijem.

Poďme sa na danú problematiku pozrieť prostredníctvom reálneho príkladu. Podnikateľ, SZČO, ktorý hneď po začatí štúdia začal podnikať a 10 rokov si platí minimálne odvody do sociálnej poisťovne, bude mať svoj dôchodok  na úrovni 164 eur ( 1. a 2. pilier dokopy). Je však táto suma postačujúca? Dá sa z nej skutočne vyžiť?

Treba však pripomenúť, že jednou z podmienok pre získanie minimálneho dôchodku je 30 rokov dôchodkového poistenia kvalifikovaného obdobia.

Čo nám teda z toho vyplýva?

1. majiteľ firmy ( SZČO ) musí byť platiteľom odvodov do sociálnej poisťovne
2. príjem SZČO musí dosiahnuť minimálne 24,1% priemernej hrubej mzdy v hospodárstve v danom roku

Ak teda podnikateľ splní obe podmienky, dôchodok po odpracovaní 30 rokov vychádza 271,30 EUR mesačne. Výška minimálneho dôchodku je 231,30 eur mesačne po odpracovaných 35 rokoch. Z daného príkladu teda vyplýva, že spoliehať sa na štát nie je výhodné.

Aby ste si však ovplyvnili výšku dôchodku sami, je potrebné začať si pravidelne odkladať určitú čiastku to svojho príjmu.  Už len 50 EUR mesačne s 5% úrokom po dobu 40 rokov predstavuje nasporenú sumu 76 618 EUR, pričom suma 52 618 EUR predstavuje výnos, z celkového hľadiska to je mesačne 350 EUR vyplácaných po 20 rokov. Ak sa teda rozhodnete zodpovedne pripravovať na dôchodok hneď po skončení štúdia, svoj dôchodok si môžete výrazne zlepšiť ako v prípade, kedy by ste toto podstatné rozhodnutie odložili „na neskôr“.