Zmeny v stavebnom sporení v roku 2019


Stavebné sporenie slúži ako významný doplnok vlastných prostriedkov, ktoré sú nepostačujúce pre nadobudnutie vlastnej nehnuteľnosti. Veľkou nevýhodou sú však podmienky nevyhnutné pri uchádzaní sa oň dodržať, a to napríklad minimálna doba sporenia, zákaz využitia finančných prostriedkov na čokoľvek iné, čo sa konkrétne netýka kúpy bývania/ rekonštrukcie/stavby atď…

1. Štátne prémie už nebudú dostupné pre každého

Nárok na štátnu prémiu po 1.1. 2019 bude mať len ten, kto nezarobí viac, ako 1,3 – násobok priemernej mesačnej mzdy na Slovenku. Takže práve tí klienti, ktorí majú prostriedky na vysoký ročný vklad nato nebudú mať dôvod, keďže na prémiu nebudú mať nárok. Zmena sa dotýka aj už existujúcich zmlúv, uzatvorených pred 31.12.2018.Ak teda budete mať v danom roku priemerný príjem vyšší ako 1.300 EUR, na štátnu prémiu nárok nemáte.

2. Štátna prémia využiteľná len na stavebný účel

Novela zákona o stavebnom sporení ruší tzv. „priateľských sporiteľov“. Priateľský sporiteľ je ten sporiteľ, ktorý nasporené peniaze neplánoval využiť na stavebná účel, no čakal na uplynutie doby 6 rokov sporenia, a potom mu mohli byť bez dokladovania účelu vyplatené úspory, vrátane štátnej prémie. V novom roku musí sporiteľ vždy zdokladovať účel nasporených prostriedkov, inak sporiteľ stráca nárok štátnej prémie. Tento zákon o dokladovaní sa však týka len zmlúv uzatvorených po 1.1.2019.

3. Ak chcete získať štátnu prémiu, musíte v roku 2019 vložiť viac peňazí

Kým v roku 2018 bola výška štátnej prémie 5% z ročných vkladov na účet stavebného sporenia, v roku 2019 sa táto štátna prémia zníži na 2,5% z ročných vkladov, maximálna výška teda bude 70 EUR, čo je však pozitívne, keďže v minulom roku bola maximálna výška príspevku 66,39 EUR.  Aby ste štátnu prémiu získali v tomto roku, na účet stavebného sporenia musíte vložiť 2.800 EUR. Zmena sa týka taktiež aj sporiteľov, ktorí zmluvu uzatvorili  pred 1.1.2019.

4. Čím neskôr zmluvu uzavriete, tým máte nárok na nižšiu štátnu prémiu

Počas platnosti starej novely o zákone o stavebnom sporení stačilo pre nadobudnutie celej štátnej prémie iba uzavrieť zmluvu o stavebnom sporení aj na konci roka a následne vložiť na účet stavebného sporenia náležitú sumu peňazí. Od 1.1.2019 je však potrebné pre získanie štátnej prémie v prvom roku sporenia uzavrieť zmluvu o stavebnom sporení v prvej polovici roka. Ak tak urobíte až v druhej polovici roka, automaticky strácate nárok na 50% štátnej prémie.

5. Kedy stráca sporiteľ nárok na štátnu prémiu ?

Nárok na štátnu prémiu sporiteľ stráca počas medziúveru. Tento úver poskytovaný stavebnými sporiteľňami slúži na preklenutie časového obdobia do pridelenia cieľovej sumy na zmluve o stavebnom sporení. Funguje to tak, že sporiteľ naďalej sporí peniaze na stavebnom sporení aj počas čerpania medziúveru, z ktorého spláca úroky z poskytnutej čiastky.  Po nasporení potrebnej čiastky peňazí na stavebnom sporení, časť  medziúveru sa splatí z nasporenej sumy a zvyšok medziúveru sa presunie na stavebný úver, ktorý začne sporiteľ splácať. Od 1.1.2019 teda nárok na štátnu prémiu zaniká dňom poskytnutia medziúveru.

Ak by ste však mali možnosť investovať voľné prostriedky po dobu minimálne 6 rokov, odporúčame investovať do indexových fondov. V týchto fondoch máte možnosť menšieho rizika a zárobok sa pohybuje okolo 5-7% ročne.

Pre príklad, už porfólio obsahujúce 50% akcií a 50 % dlhopisov ( Finax 50/50) za toto obdobie dosiahne priemerný ročný výnos 5,5% v čistom. Výhodou je, že daň z výnosu neplatíte. Ak teda investované finančné prostriedky nutne nepotrebujete využiť po 6 rokoch a rozhodli by ste sa pre dynamickejšiu stratégiu ( Finax 80/20), zárobok sa môže vyšplhať už na 7% ročne v čistom.

Aký je teda záver ?

V spoločnosti Finax by ste už po šiestich rokoch zarobili o 2.710 EUR ( Finax 50/50), prípadne 3.782 EUR (Finax 80/20) viac, ako pri využití stavebného sporenia. Počas celej doby nie sú investované peniaze nijako viazané, počas celej doby si ich môžete kedykoľvek vybrať a kedykoľvek si môžete čiastku zasielanú na váš investičný účet znížiť či naopak navýšiť.