Poistenie hypotéky


V čase, keď si človek zabezpečuje hypotéku je plný ideálov o dokonalom živote, v ktorom sa mu nič nemôže stať. Nastávajú však nepredvídané udalosti, ktoré vedia život obrátiť na ruby, a tieto udalosti neovplyvnia len kvalitu života, ale taktiež splácanie hypotéky. Preto je rozumné myslieť na horšie časy v predstihu, keďže poistenie hypotéky je nevyhnutné. Tu sa však vynára otázka, kde hypotéku poistiť, či v banke, alebo v komerčnej poisťovni.

Poistenie v banke

Výhody:

– Žiadateľ dostáva hypotéku za lepších podmienok, väčšinou formou zľavy z úrokovej sadzby. V dôsledku toho je mesačná splátka nižšia, cena za mesačné poistenie sa zníži, no úspora je vyššia.

– Zvýšenie platobnej disciplíny – do splátky hypotéky je už poistenie zahrnuté, to znamená, že klient má o povinnosť menej. Túto funkciu však taktiež plní aj trvalý príkaz k úhrade poistky pri komerčnom poistení.

– Jednoduché a rýchle vybavenie poistenia – bez lekárskej prehliadky ( v rámci limitov jednotlivých bankových poistení). V tomto prípade je postačujúce len vyhlásenie o zdravotnom stave. Pri komerčnom poistení je podrobnejšie posudzovaný zdravotný stav prostredníctvom dotazníku.

– Produkt pre všetky osoby bez rozdielu veku, pohlavia, individuálnych rizík

Nevýhody:

-Balíkové poistenie – v tomto prípade sa rapídne znižuje výber možností jednotlivých rizikových pripoistení. Existujú najzákladnejšie balíky až po rozšírené balíky poistenia. Keďže tieto balíky nie sú rovnaké, je potrebné sa informovať o obsahoch konkrétnych balíkoch v daných bankách.

-Poistné plnenie v prospech banky – napríklad, pri priznaní trvalej invalidity je splatený celý zostatok hypotéky banke. Pre klienta by však bolo výhodnejšie mať možnosť využiť časť finančných prostriedkov na splatenie časti hypotéky a druhú časť prijatej náhrady použiť napríklad na prestavbu bytu na bezbariérový. Z invalidného dôchodku potom môže splácať znížený zostatok hypotéky.