7 právd o finančnom sprostredkovaní


1. Honba za klientom

Podnikanie v oblasti financií nepatrí do kategórie pasívneho prístupu k zákazníkovi, ako je napríklad gastronómia, a preto hlavným pilierom získania nového klienta je práve nutnosť osloviť ho. Bohužiaľ, mnoho ľudí túto skutočnosť vníma negatívne, hlavne kvôli predsudkom, ktoré na túto oblasť podnikania hádžu zlé svetlo. Aj pri tejto profesii však platí, že tak,ako je dôležité zákazníka získať, oveľa dôležitejšie je venovať mu svoju pozornosť a pravidelne ho informovať o prípadných zmenách. 

2. Konkurencia

V tejto oblasti podnikania dnes už pracuje mnoho ľudí, nie však všetci sú vyškolení a nie všetci vnímajú povolanie finančného sprostredkovateľa seriózne. Aj keď na Slovensku prebieha regulácia zo strany NBS práve kvôli zamedzeniu podvodníkov, v každej oblasti podnikania sa nájdu ľudia, ktorí sa síce tvária ako profesionáli, no v skutočnosti nimi nie sú. Pri výbere svojho finančného sprostredkovateľa buďte teda veľmi opatrní, pretože tých kvalitných, tých je málo.

3. Zlá skúsenosť

Často sa stretávam s názormi klientov, že ich doterajšie skúsenosti s finančnými sprostredkovateľmi boli zlé. Buď im boli predané produkty, ktoré v skutočnosti nepotrebovali, alebo to boli predražené investičné životné poistenia… Hlavným dôvodom je buď zlý charakter finančného sprostredkovateľa, alebo jeho finančná negramotnosť. Dnes, kedy je trh oveľa viac vzdelanejší ako kedysi,si už aj sprostredkovatelia uvedomujú, že zle mienená rada môže znamenať rýchly koniec ich kariéry.

4. Osobnostný rozvoj = životný štýl

Táto oblasť podnikania prináša obrovský benefit, a tým je osobnostný rozvoj. Popri vedomostiach o financiách rozvíjate taktiež svoje komunikačné, manažérske, riadiace i podnikateľské zručnosti. Aby ste klienta zaujali, dôležitý je prvý dojem, ktorý druhý raz urobiť nemôžete 😉 Príjemné a profesionálne vystupovanie je teda samozrejmosťou. Taktiež však netreba zabudnúť na múdrosť predkov, ktorí tvrdia, že šaty robia človeka. Preto sa na stretnutie s klientom dôkladne pripravte nielen v oblasti vedomostí, ale dbajte aj  na svoj vzhľad.

Ako sa hovorí, práca s ľuďmi je tá najťažšia, dvojnásobne však toto pravidlo platí, keď človek pracuje s dôverou. A tá je v oblasti financií kľúčová. Aby dôvera klienta nebola sklamaná, je dôležité neustále vzdelávanie

5. Časová flexibilita

Veľkým plusom tohto  podnikania je možnosť slobodného rozhodnutia, ako si naplánovať pracovný deň. Je len na Vás, ako ako si prispôsobíte svoje pracovné tempo. Väčšina sprostredkovateľov vykonáva svoju profesiu na živnosť, s čím je spojená určitá sloboda ale taktiež aj zodpovednosť. Ak sa táto sloboda využíva správne, sprostredkovateľ si buduje cestu k úspešnej kariére a osobnostnému rozvoju. 

6. Spoznávanie nových ľudí

Ak radi spoznávate nových ľudí a ste otvorení novým možnostiam, tak finančné sprostredkovanie môže byť vhodné práve pre vás. Nebáť sa otvoriť ústa a osloviť neznámeho môže byť pre niekoho náročné, no pre „finančáka“ to je hlavná ingrediencia k úspechu.

7. Cestovanie

Už v predošlých bodoch sme spomínali, aké dôležité je neustále vzdelávanie. Aby ste klientovi mohli podať čo najkvalitnejšie informácie, je veľmi prínosné navštevovať semináre, rôzne konferencie či rozvojové programy. Tieto školenia si vyžadujú vycestovať občas aj za hranice mesta, či okresu, no vedzte, že každým jedným vycestovaním obohatíte seba aj klienta. Pre tých najšikovnejších vo fachu sú tu aj rôzne motivačné dovolenky, zážitkové programy a odmeny za dobre vykonanú prácu. Ak ste teda otvorení cestovaniu, spoznáte nových ľudí, mestá, špičkové hotely… A tieto zážitky vám nikto nezoberie. 😉